A pontos és objektív céginformáció beszerzéséhez, illetve a céginformációs jelentés elkészítéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a cégek valós anyagi helyzetének felmérése, megállapítása is. A cégek valós anyagi helyzete felmérésének igénye az esetek jelentős hányadában valamilyen tartozás rendezése céljából merül fel, ilyenkor a magánnyomozó gazdasági hírszerző tevékenysége a fizetőképesség és a fizetőkészség megállapítását célozza, tehát egyfajta bonitásvizsgálatot, hitelképesség vizsgálatot jelent.

De a gazdasági társaságok, egyesületek, esetleg társadalmi szervezetek, vagy a betéti társaságokban beltag természetes személyek teljes körű anyagi helyzetének, pénzügyi stabilitásának és megbízhatóságának az ellenőrzése nemcsak valamilyen adósságkezelés előkészítéseként jöhet számításba, hanem az előrelátó üzletemberek az üzleti partnereik kiválasztásakor, nagyobb volumenű pénzügyi tranzakciók lebonyolítása előtt, befektetések, illetve üzletkötések létrejötte vonatkozásában, azok egyfajta előzetes kontrolljaként is. Ma már Magyarországon is bevált gyakorlat, hogy a bankok hitelkihelyezéseik előtt, a biztosítótársaságok az üzletkötéseiket megelőzően, és az üzleti élet számos területén is leellenőrzik az ügyfeleket (ügyfélmonitoring).

Magánnyomozó irodánk a jogi és természetes személyek anyagi helyzetének teljes körű felmérése, bonitásvizsgálata alatt azok összes végrehajtható ingó-, illetve ingatlanvagyonának, rendszeres jövedelemforrásainak, követeléseiknek és tartozásaiknak a felderítését érti. A cégek bonitásvizsgálata során megvizsgáljuk a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságát, azaz, hogy kötelezettségeit időben teljesíti-e, valamint tevékenységének jövedelemteremtő képességét, bevételeit, piaci távlatait, menedzsmentjének színvonalát, a tulajdonában lévő eszközök, árukészletek, ingatlanok értékét, végezetül köztartozásai mértékét is. Ebben gazdasági elemzőink és pénzügyi tanácsadó partnereink nyújtanak hatékony segítséget. Bármennyire banálisnak tűnik, megszámlálhatatlan, aktuális és sokszor igen értékes gazdasági, üzleti, piaci adathoz, illetve információhoz lehet hozzájutni a különféle írott és elektronikus sajtótermékek, kiadványok és közzétett tanulmányok, valamint az internet célirányos, illetve szelektív figyelése révén, mind az ágazati makro-, mind pedig a gazdasági társaságok mikroökonómiai szintjét illetően. Ezért mindig figyeljük az interneten a célszervezetekkel kapcsolatban megjelent valamennyi lényeges információt, e szervezetek weboldalait, továbbá az elektronikus média (rádió és televízió) internetes hírportálját is a magánnyomozás szempontjából releváns adatok kigyűjtése és folyamatos értékelése céljából. A célszervezetek vezetőire, de valamennyi célszemélyünkre természetesen rákeresünk az – oly’ népszerű – közösségi oldalakon, mert ezek segítségével könnyűszerrel feltérképezhetjük azok kapcsolati rendszerét, megállapíthatjuk életkorukat, családi állapotukat, iskolai végzettségüket, munkájukat, hobbijaikat, utazásaikat, és még letölthetjük fényképeiket is.
E komplex tevékenységünkkel nemcsak Megbízóink vezetői döntés-előkészítő folyamatait segítjük elő hasznos információkkal, hanem rendkívül sok utánjárást, energiát és időt takarítunk meg számukra.