• Szerző: Sasvári Rudolf
  • Kiadó: Alfa Communication Kft.
  • ISBN 963 00 3189 2

konyv1Sasvári Rudolf: Klasszikus magánnyomozástan című – 2000 májusában megjelent – könyve igazi hiánypótló szakirodalmi kiadvány. Hiánypótló, mert Magyarországon a magánnyomozás több mint fél évszázados tiltását követően, a tiltást feloldó 1995-ös jogszabály megjelenése után néhány évvel először teremtett szakirodalmat az új szakmának. Hiánypótló továbbá azért is, mert hasonló témájú művet eddig még nem adtak ki Magyarországon, sőt – ismereteink szerint – Európában sem.

A tankönyv három fő fejezetből áll, a magánnyomozás rövid európai történetének bemutatását követően az Általános rész a nyomozás és az adatgyűjtés taktikai módszertanával, majd a Különös rész az egyes magánnyomozási ügytípusok specifikumaival foglalkozik.

Az általános nyomozástani fejezetek megírásához a szerző valóban klasszikus tudományágakat hívott segítségül: mindenekelőtt a kriminálmetodológiát és krimináltaktikát, a filozófiai ismeretelméletet és logikát, valamint a megismerés pszichológiáját.

Az adatgyűjtés módszertanának szakszerű kifejtése a szerző évtizedes titkosszolgálati múltjáról, a Különös részbe foglalt legjellemzőbb magánnyomozási ügyek érdekes, esettanulmányokkal színesített, illetve illusztrált ismertetése pedig magándetektív tapasztalatáról árulkodik.

A könyv a Magyar Detektív Szövetség főtitkárának, a Nemzetközi Magándetektív Szövetség tagjának a – sajnos 2005 elején elhunyt – neves kriminalistának, dr. Tóth Tihamérnak az Előszavával valódi kuriózumnak számít a hazai könyvpiacon.

Publikációk