Tapasztalataink azt mutatják, hogy amíg a polgári ügyekben az ügyfelek meghatalmazott jogi képviselőjükkel közösen, de a képviseletet ellátó ügyvédek, illetve ügyvédi irodák önállóan is igen gyakran keresnek meg magánnyomozókat tanúk felkutatása, illetve más kapcsolódó bizonyítékok beszerzése céljából, addig a büntetőügyekben eljáró ügyvédek ilyen irányú érdeklődése a szakma iránt még mindig nem számottevő.

Pedig 2003. július 1-jétől új jogintézményként bekerült a büntetőeljárásba a pótmagánvád indítvány lehetősége, ahol az indítvány elkészítéséhez szükséges személyi és tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és az ügyvéd rendelkezésére bocsátása – a jogvesztő határidőn belül – magánnyomozás nélkül véleményünk szerint komoly nehézségekbe ütközhet. A tanúkutatásra jellemző, hogy a megbízói oldalon a polgári perekben mindkét fél – úgy a felperesi, mint az alperesi oldal is – egyaránt igényt tart magánnyomozásra, a büntetőügyekben pedig a sértetti oldalról, és az elkövető jogi képviselője részéről is érkeznek megbízások a védelem pozícióinak erősítése érdekében.

Az ügy polgári vagy büntető jellegétől függetlenül a tanúkutatás, valamint az egyéb bizonyítékok beszerzésének megkezdését mindig az adott eset igen alapos tanulmányozása előzi meg. Az ügy részletes ismeretében itt elengedhetetlen a megbízó jogi képviselőjével történő konzultáció, igényeinek pontos felmérése miatt, hiszen a magánnyomozó által összegyűjtött adatokat elsősorban az ügyvéd fogja felhasználni. Ez természetesen rendkívül szakszerű, és minden tekintetben tényszerűen dokumentált munkát követel a detektívtől. A tanúkutatás összetett művelet, személyes felderítést, nyílt és operatív meghallgatások sorozatát, valamint az eltűnt személyek felkutatásánál ismertetett adatgyűjtési módszereket és fogásokat egyesíti magába. A tanúkutatás csak akkor eredményes, ha a nyomozó a tanú kilétének, azaz nevének és hollétének, vagyis idézhető lakcímének, telefonszámának, illetve más elérhetőségének megállapításán túl, végrehajtja előzetes meghallgatását is. A meghallgatás célja a tanúként számításba jöhető személy üggyel kapcsolatos tudattartalmának feltárása. Ez alapján kriminalisztikai szempontból egyfajta rangsort lehet felállítani a tanúk között, vannak ugyanis fontos, ügydöntő vagy koronatanúk, és vannak kevésbé fontos tanúk, de az ügy alakulására később még ők is hatást gyakorolhatnak, tehát felkutatásuk a magánnyomozónak ugyanúgy kötelessége, mint a kiemelt tanúké. A tanúvallomás mind a polgári, mind pedig a büntetőügyekben csak egy a bizonyítékok sorában, irodánk ezért arra törekszik, hogy azt más, lehetőleg tárgyi bizonyítási eszközök vagy okiratok beszerzésével is kiegészítse.
A tanúkutatás végrehajtásának legfontosabb szabálya, hogy a magándetektívnek a tanúk előzetes meghallgatása során szigorúan kerülnie kell a tanú befolyásolásának még a látszatát is!