Az eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó, illetőleg bujkáló személyek felkutatása a ritkábban előforduló magánnyomozói megbízásokhoz tartozik. Eltűnt személyek megkeresését leginkább polgári peres ügyekben, ismeretlen helyen tartózkodó társasházi lakástulajdonos hollétének megállapításában, örökösödési ügyekben, illetve családi megbízások kapcsán, az eltűnt hozzátartozó felkutatása vonatkozásában vállalja irodánk. Ebben az ügytípusban tipikusnak mondhatók továbbá a gazdasági okokból, a hitelezői elől bujkáló adós magánszemélyek felkutatására adott megbízások is, amelyek természetesen részét képezik a jogszerű adósságkezeléses ügyek intézésének.

Az eltűnt, különösen a bujkáló személyek megkeresése igényel aprólékos munkát, és igen nagy kitartást a magánnyomozóktól. Első lépésként a megbízót kérdezzük ki alaposan az eltűnt személyről, hiszen talán ő tud – főleg, ha közvetlen hozzátartozója – a legtöbb támponttal szolgálni a kutatás lefolytatásához. Ezek képezik a nyomozás kiinduló adatait. A megbízó előzetes meghallgatása, kikérdezése alkalmával az alábbi információkat, illetve személyes adatokat szükséges tőle minden esetben beszerezni:

  • az eltűnt személy pontos személyleírását, valamint a róla készült legfrissebb fényképfelvételeket;
  • eltűnésének időpontját és körülményeit;
  • a jellemére, szokásaira, szenvedélyeire, hobbijára, esetleg betegségére vagy suicid hajlamára vonatkozó adatokat;
  • ismert rokoni, baráti, iskola- vagy munkatársi és szerelmi kapcsolatainak nevét, lakó- illetve munkahelyük címét, továbbá telefonszámaikat, esetleg e-mail címeiket is;
  • az eltűnt személy kedvelt szórakozóhelyeit, és más várható felbukkanási helyeit,
  • eddigi összes iskoláinak és munkahelyének adatait, valamint
  • bármilyen egyéb információt, ami a nyomozást segítheti.

A rendelkezésre álló, kiinduló adatok értékelését követően az eltűnés lehetséges okaival összefüggésben verziókat állítunk fel, amelyek további támpontokat szolgáltathatnak a nyomozáshoz. E verziók felállításában a megbízó szintén komoly segítségünkre lehet. A felállított verziók ellenőrzése során végrehajtott adatgyűjtés jelenti tulajdonképpen az eltűnt személy keresését, amely nyílt és esetleg operatív meghallgatások, vizuális felderítések sorozatát igényli. A verziók ellenőrzését addig kell folytatni, ameddig csak egy, tényekkel alátámasztott magyarázatot nem kapunk az ügy megoldására. Az ügy természetesen akkor nyer megoldást, ha az eltűnt személyt megtaláltuk, vagy hollétére vonatkozóan az ügyfél számára (is) megnyugtató adatokkal szolgálhatunk.
A bujkáló személyek felkutatása ugyanolyan nyomozási módszerekkel történik, mint az eltűnt személyeké, itt azonban mindig számolni kell azzal, hogy a megtalált célszemély újabb és újabb rejtekhelyet keres magának. Ezt – bármilyen sok információval is rendelkezünk róla – megakadályozni nem lehet, ezért célszerű az „illegalitásba vonulásának” okával összefüggő problémát lehetőleg minél korábban tisztázni.