Magánélet

Az eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó, illetőleg bujkáló személyek felkutatása a ritkábban előforduló magánnyomozói megbízásokhoz tartozik. Eltűnt személyek megkeresését leginkább polgári peres ügyekben, ismeretlen helyen tartózkodó társasházi lakástulajdonos hollétének megállapításában, örökösödési ügyekben, illetve családi megbízások kapcsán, az eltűnt hozzátartozó felkutatása vonatkozásában vállalja irodánk. Ebben az ügytípusban tipikusnak mondhatók továbbá a gazdasági okokból, a hitelezői elől bujkáló adós magánszemélyek felkutatására adott megbízások is, amelyek természetesen részét képezik a jogszerű adósságkezeléses ügyek intézésének.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy amíg a polgári ügyekben az ügyfelek meghatalmazott jogi képviselőjükkel közösen, de a képviseletet ellátó ügyvédek, illetve ügyvédi irodák önállóan is igen gyakran keresnek meg magánnyomozókat tanúk felkutatása, illetve más kapcsolódó bizonyítékok beszerzése céljából, addig a büntetőügyekben eljáró ügyvédek ilyen irányú érdeklődése a szakma iránt még mindig nem számottevő.

A büntetőeljárási jog 2003. július 1-jétől hatályos módosításai lehetővé teszik a rendőrség, illetve az ügyészség által elutasított büntetőfeljelentések és az eredménytelenül megszüntetett nyomozások esetében, hogy a sértettek jogi képviselőjükön keresztül önálló vádindítvánnyal éljenek, és az ehhez szükséges nyomozást is „önerőből” folytassák le. A Perfect Loyd Kft. már a törvénymódosítás előkészítése óta folyamatosan figyelemmel kísérte a szabályozás alakulását, és megtette a szükséges lépéseket az ügyfelek teljes körű kiszolgálása érdekében. Ennek megfelelően cégünk az adott büntetőügyben nem csupán a nyomozás lefolytatását vállalja magára, hanem igény esetén ügyvédet is biztosít a pótmagánvád-indítvány elkészítéséhez, és a büntetőper viteléhez.