Eszköztár

A bizalmas környezettanulmánnyal gyakran párhuzamosan további mélységi adatgyűjtést is végzünk, melynek segítségével a megbízó igen fontos adatok és információk birtokába juthat. Az adatgyűjtés tartalmazza minden elérhető felszíni- és háttéranyag beszerzését, az összegyűjtött információkat pedig szakértőink bevonásával alapos szakmai értékelésnek, elemzésnek vetjük alá. A megbízó így nem csupán a nyers adatokat, hanem az abból levonható következtetéseket is kézhez kapja.

A környezettanulmányozásnak, röviden kátézásnak, mint operatív módszernek a szakmában alapvetően két taktikai kivitelezése ismeretes. Az egyik a leplezett adatgyűjtési taktika, amit azért alkalmazunk, hogy a célszemély előtt ne legyen világos eljárásunk valódi célja, vagy, hogy ki, és főleg kinek a megbízásából végzi az adatgyűjtést. Ebből adódóan a leplezett informálódásnak – amelyet a kriminalisztikai szakirodalom puhatolásnak is nevez – két taktikai módszere van:

Az operatív vagy titkos (külső) megfigyelés olyan titkosszolgálati tevékenység, amit kifejezetten erre kiképzett operatív tisztek, tiszthelyettesek végezhettek az egykori állambiztonsági szerveknél, illetve végezhetnek ma is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál. Ugyanis a titkos megfigyelés vagy operatív figyelés – akárcsak a környezettanulmányozás – speciális szakértelmet és többéves gyakorlatot igénylő közvetlen, konspirált adatgyűjtési módszer, személyek, események, helyszínek és tárgyak folyamatos vizuális figyelemmel kísérését jelenti, az ügy szempontjából releváns történések fotó-, illetve videó-dokumentálásával.

Minden esetben arra törekszünk, hogy a legmodernebb technikai eszközökkel való adat- és bizonyítékszerzés, illetve rögzítés törvényes lehetőségét megteremtsük. A fénykép-, videó- és hangdokumentáció készítése az üzleti, gazdasági élet számos területén alkalmazható. Technikusaink az esetek konkrét vizsgálatát követően végzik el a szükséges műszaki berendezések beszerzését, üzemeltetését és karbantartását.

Mai üzleti világunkban a gazdasági versengés felerősödése miatt az információ annyira létfontosságú, hogy a versenytársak nem ritkán titkosszolgálati eszközök (lehallgató berendezések, rejtett kamerák stb.) bevetésétől sem riadnak vissza. Amennyiben Önben felmerül a gyanú, cégünk gyorsan és eredményesen felmérve a célobjektumot, biztonsággal eltávolítja ezeket a kémeszközöket, közismert szakzsargonnal „poloskákat”. A „takarítást” követően pedig szaktanácsadást nyújtunk az ilyen eszközök jövőbeni telepíthetőségének, beszerelésének hatékony elhárítására.

A cégek működésében mindig az emberi tényező a legkiszámíthatatlanabb. A kiszámíthatóság és a humán erőforrás védelme érdekében megnyugtató, de sok esetben pótolhatatlan segítséget nyújthat a poligráfos hazugságvizsgálat. Használata elsősorban a munkahelyi konfliktusok, visszaélések illetve bűncselekmények esetén célravezető, felhasználási köre azonban ennél jóval tágabb. A megbízhatóságon kívül hasznosítható a munkahelyi alkalmasság mérésére, rendszeres használata pedig megelőzheti a már alkalmazott munkaerő elcsábulását. Kiszűri a lehetséges személyi kockázati tényezőket, a humán konfliktusforrásokat, erősíti a munkahelyi bizalom légkörét. A vizsgálat eredményei pedig jelentős segítséget nyújtanak a fontos személyi döntések meghozatalában.

A cégvezetés hiteles választ kap a vizsgált személy olyan életvezetési szokásairól, őszinteségéről, szavahihetőségéről, előéletének homályos pontjairól, nemkívánatos kapcsolatairól, zsarolhatóságáról, eltitkolt valós anyagi helyzetéről, esetleges szenvedélybetegségeiről és más, a megbízó számára fontos kérdésekről, amelyek a hagyományos személyiség-elemző módszerekkel nem deríthetők fel.

Mivel igyekszünk megbízóink igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni, állandó szolgáltatásaink közé tartozik a kriminalisztikai, üzleti hírszerzési és elhárítási szakterületeket felölelő tanácsadás, oktatás és előadások megtartása is. A cégvezetés és a munkatársaink titkosszolgálati illetve bűnügyi nyomozói pályán eltöltött évtizedes tapasztalata, valamint a folyamatos és tudatos fejlődésünk eredményeképpen, a hozzánk fordulóknak szakszerű és eredményesen felhasználható segítséget tudunk nyújtani a felmerült legkülönfélébb problémáinak megoldásában.